Yenidoğan Sünneti

yenidogan1
Yenidoğan sünneti, yani ilk 30 gün içerisinde yapılan sünnetler dünya genelinde oldukça yaygındır. Örneğin Museviler, doğduktan sonraki 8. gün sünnet ettirirler. Amerika Birleşik Devletleri’ndeyse, bölgelere göre değişmekle birlikte erkek bebeklerin yarıdan fazlası doğduğu gün sünnet edilir(1).

Yenidoğan sünnetinin en önemli avantajları:

 • Ağrı eşiklerinin yüksek olması- yani ağrıyı az hissetmeleri (bu nedenle çok az ağrı kesici kullanılıyor).
 • Vücut hareketlerinin kısıtlı olması nedeniyle kendilerine zarar verme risklerinin bulunmaması.
 • Yan dönme veya emeklemem olmaması nedeniyle anneye bakım kolaylığı.
 • Psikolojik etkilenmenin hiç olmaması ve strese girmemeleri – ileriki aylarda bebekler, sünnet sırasında strese girip çok ağlayabiliyorlar.
 • Yara iyileşmesinin en hızlı olduğu dönem olması.
 • Sünnetin sağlık faydalarından bir an önce yaralanmak – idrar yolu iltihabı, pipi iltihabı gibi enfeksiyonlara karşı erkenden koruma altına alınmış olurlar (2).

Bazı istisnai durumlarda bu dönemde sünneti tercih etmeyiz. Yenidoğan sünnetine engel teşkil edecek durumlar:

 • Pipinin standartların altında boyutlara olması
 • Hipospadias (idrar deliğinin altta olması)
 • Diğer genital anormallikler (örn: cinsiyet bozuklukları)
 • Yenidoğanın diğer hastalıkları (örn: Sarılık)
 • Yakın zamanda ameliyat gerektirecek bir hastalığın olması (örn: kasık fıtığı)

Ülkemizde yenidoğan sünneti konusunda tecrübeli hekimin az olması ve dikişli sünnetin risklerinin nispeten yüksek olması nedeniyle bu dönemde sünnet yapılması yaygınlaşmamıştır. Ülkemizde, plastik klips yönteminin yaygınlaşmasıyla birlikte yenidoğan sünnetlerinin sayısında da artış olmuştur. Lokal anestezi altında, çok kısa sürede (4-5 dakika) yapılabilen bu yöntemin kanama ve enfeksiyon gibi riskleri de neredeyse yok denecek kadar azdır. Yenidoğan sünneti, tecrübeli ellerde son derece güvenli bir müdahale olup ileriye yönelik hiçbir soruna yol açmamaktadır.

Kaynaklar:
1. Laumann EO, Masi CM, Zuckerman EW: Circumcision in the United States. Prevalence, prophylactic effects, and sexual practice. JAMA 277:1052-1057, 1997
2. Simforoosh N, Tabibi A, Khalili SA, Soltani MH, Afjehi A, Aalami F, Bodoohi H: Neonatal circumcision reduces the incidence of asymptomatic urinary tract infection: A large prospective study with long-term follow up using Plastibell. J Pediatr Urol. 2010