Sünnete Engel Durumlar

Her ne kadar bebeklik dönemi sünnet açısından son derece avantajlı olsa da bu işleme engel olacak bazı durumlar vardır. Pipinin standartların altında olacak kadar küçük olması durumunda sünneti biraz ertelemek gerekir. Bu tür durumlarda bebek takibe alınarak genital gelişim açısından değerlendirilir. idrar deliğinin alt yerleşimli olması (hipospadias), sünnete engel olan durumlardan biridir. Hipopspadias’ı olan bebeklerin sünnet edilmesi sakıncalıdır. Bu bebeklerde, bir yaşından sonra ameliyatla idrar deliğinin yukarı alınması ve pipinin düzeltilmesi hedeflenir. Cinsel organın çeşitli şekil bozuklukları da sünnete engel teşkil edebilir. Örneğin pipide önemli ölçüde eğrilik olması  durumunda sünnet yapılması önerilmez. Bu durumun cerrahi müdahaleyle düzeltilmesi gerekebilir. Özellikle ereksiyon durumunda gözlenen pipi eğriliği, önemli bir açılanmaya yol açıyorsa, bebek takibe alınır ve eğrilik düzelmezse ileriki aylarda operasyonu planlanır.

Bebekte inmemiş testis, fıtık veya ileri derece hidrosel (testis etrafında sıvı toplanması) durumlarında, sünnet kararı aileyle birlikte verilir. İnmemiş testisi olan bebekler bir yaşına kadar takip edilir, bu süre sonunda kendiliğinden inme ihtimali vardır. Ancak bir yaş sonuna kadar inmediyse ameliyatla indirilir. Testis etrafında sıvı toplanması olan hidrosel de bir yaşına kadar beklenir, eğer bu süre içerisinde sıvı dağılmazsa cerrahi müdahale yapılır. Bu durumlarda aileye bir yaş sonrasındaki operasyon ihtimalinden bahsedilerek, ileride operasyon gerekirse aynı seansta sünnet yapma seçeneği sunulur. Aileler, operasyon ihtimali kesin olmadığı için, çoğunlukla erken bebeklik döneminde sünneti yaptırmayı, ileride gerekirse sadece ameliyatı yaptırmayı tercih etmektedirler. Kasık fıtığı olan bebeklerde, fıtığın kendiliğinden düzelme ihtimali olmadığı ve ameliyatın en kısa sürede yapılması gerektiği için, sünnetin ameliyatla aynı seansta yapılması aileye önerilmelidir.

Sünnete engel teşkil edecek genital bozuklukların teşhisi açısından bebeklerin, en erken dönemde ürolojik muayeneden geçirilmesini öneririm. Genital bozukluklar dışında, ağır gribal enfeksiyon durumları, ishal, su çiçeği, kızıl ve her türlü döküntülü veya ateşli hastalıkta sünneti ertellemek gerekir. Sünnete, engel teşkil eden durumlar sadece fiziksel sebeplere bağlı olmayabilir. Anne veya babadan birinin sünnete karşı çıkması, anne veya babanın psikolojik olarak sünnete hazır olmaması da sünnete engel teşkil eder. Bu tür durumlarda, ailenin psikolojik danışmanlık hizmeti almasında fayda vardır.