Riskler

Tüm cerrahi yöntemlerin olduğu gibi, plastik klips yönteminin de kendine has riskleri vardır. Bu riskler, kanama, enfeksiyon ve pipi gömülmesidir:

Kanama: Plastik klipsin çıkarılmasını takiben ilk 24-48 saat içerisinde ortalama %0.4 oranında uzun süren kanama görülmektedir Bu oran dikişli sünnetlerde %5 civarındadır. Sünnet sonrası kanama sızıntı tarzındadır ve ciltten olur. Kısa süreli kanamalar önemli bir kan kaybına yol açmasa da birkaç saatten fazla devam ederse tehlike yaratabilir. Kanamaların çoğu baskılı pansumanla durmakta, ancak az bir kısmına da dikiş atılması gerekmektedir. Kanama, her ne kadar aile ve çocuğu korkutsa da, zamanında müdahale edildiği takdirde, kısa süre içerisinde durdurulabilen ve pipiye hiçbir kalıcı hasar vermeyen bir durumdur. Bu nedenle özellikle ilk 24 saat çocuğunuzun pipisini sık aralıklarla kontrol ediniz ve 10-15 dakikadan uzun süren kanama olursa bize haber veriniz.

Gömülme: İyileşme süreci içerisinde bazı çocuklarda, pipi etrafındaki yağ dokusu cildi ileriye doğru, pipiyi örtecek şekilde ittirir. Buna bağlı olarak yara, pipi seviyesinin üzerinde kapanmaya başlar. Bu durumda pipi içeriye doğru gömülür ve pipi başı yani mantar kısmı görülmez. Pipi gömülmesi genellikle yaranın aktif iyileşme süreci olan ilk birkaç hafta içerisinde olur. Bir ay içerisinde gömülme olmazsa bu süreden sonra artık gömülme riski yoktur. Gömülme riski tombiş bebeklerde veya etine dolgun çocuklarda (95 persentil veya üzeri) daha yüksektir. Bebeklerin yaklaşık %3-5’i bu risk altındadır. Pipi gömülmesinin dikişli sünnetlerde görülme riski daha yüksektir (%5-8 civarındadır). Sünnetten 7-10 gün sonra, bebeğinizin bu risk altında olup olmadığı anlaşılacaktır. Kontroller sırasında gömülme riski altında olan bebeklere, sık aralıklarla pipi masajı önerilir. Pipi masajında, pipi etrafındaki yağ dokuları geriye doğru itilerek pipi ucunun ileriye doğru gitmesini sağlanır. Hekiminiz tarafınca size gösterilecek ve çok kolay bir manevra olan pipi masajı, bebeğinizi bir miktar tedirgin etse de ağrı veya acıya kesinlikle yol açmaz. Risk altındaki bebeklerde, pipi masajı erken dönemde (ilk birkaç hafta) ve düzenli olarak uygulandığında gömülme riski sıfırlanır. Unutmayınız ki, önerildiği halde masaj uygulamayan ve bu nedenle gömülen pipileri daha sonra açmak oldukça zordur. Ek olarak, kontrollere gelmediği için sünnetten 3-4 hafta sonra farkedilen gömülü pipileri açmak ve bunlara masaj uygulamak da zordur. Bu nedenle kontrollerinize düzenli geliniz, pipinin mantar kısmını göremezseniz bize derhal haber veriniz ve önerilerimizi mutlaka uygulayınız. Sünnet sonrası süreçte, özellikle etine dolgun bebeklerde pipinin bazen yağ dokularının içerisine girip bir süre orada kalması pipi gömülmesi değildir. Pipi sertleştiğinde veya yağ dokularını ittirdiğinizde pipinin mantar kısmını rahatlıkla görüyorsanız bu durum kesinlikle pipi gömülmesi değildir.

Enfeksiyon: Plastik klips çıktıktan sonra yaranın enfeksiyon kapma olasılığı ortalama %0.6’dır. Bu oran dikişli sünnetlerdeyse %5 civarındadır. Enfeksiyonun en önemli bulguları: yeni başlayan ağrı, yeni görülen bir şişlik ve yeni başlayan bir kızarıklıktır. Bu durumlarda bize haber veriniz. Şunu unutmayınız ki pipide oluşan enfeksiyonlar yüzeysel cilt enfeksiyonları olup ateş yapmaz, antibiyotikle kolayca tedavi edilir ve pipide hiçbir kalıcı hasara yol açmaz.