Sünnet derisi nasıl kesiliyor?

Kesim işleminde cerrahi bıçak, yani bistüri kullanılıyor. Lazer veya koter kullanılmıyor.